วีซ่านักลงทุน
ประตูสู่โลกการลงทุนข้ามชาติ

การลงทุนในต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดที่หลากหลาย และมีผลตอบแทนที่ดีกว่า  แต่การที่จะเข้าสู่การลงทุนนี้ นักลงทุนจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลประเทศที่ต้องการลงทุน

 

วีซ่านักลงทุนคืออะไร?

 

วีซ่านักลงทุนหรือ “Investor Visa” เป็นเอกสารที่ให้สิทธิ์แก่บุคคลที่ต้องการลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศอื่น โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนที่มีรายได้และทุนที่มากพอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลของแต่ละประเทศใช้ในการเลือกบุคคลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศของตน  ในทางปฏิบัติ, วีซ่านักลงทุนมักมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนขั้นต่ำ การเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจที่กำหนด และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศนั้น

ประเภทของวีซ่านักลงทุน

วีซ่า EB-5: คือวีซ่าที่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนในธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและสร้างงานอย่างน้อย 10 อัตรา สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 33 ล้านบาท) และสร้างงานใหม่ในระยะเวลา 2 ปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม วีซ่า EB-5

 

 

วีซ่า Golden Visa: รับรองให้นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือธุรกิจในประเทศต่างๆ ของสหภาพยุโรป ให้สิทธิในการอาศัย และเดินทางไปมาในพื้นที่ที่อยู่ของสหภาพยุโรป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Golden Visa โปรตุเกส

 

 

วีซ่า Investor Stream: เป็นวีซ่าที่ให้สิทธิ์แก่นักลงทุนที่มีต้องการลงทุนในการธุรกิจหรือธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย.

นัดหมายเพื่อสอบถามเพิ่มเติม