โปรแกรมลงทุนเพื่อได้วีซ่าถาวร

โปรแกรมการลงทุนเพื่อให้ได้ วีซ่าถาวร Residency มอบสิทธิประโยชน์มากมายแก่นักลงทุนและครอบครัว เรียนรู้สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการอยู่อาศัยด้วยการลงทุนเลย

วีซ่าถาวรผ่านการลงทุน คืออะไร?

Residency by investment (RBI) หรือการได้วีซ่าถาวรผ่านการลงทุน มีอยู่ทั่วโลก ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศ พื่อแลกกับสิทธิในการอยู่อาศัย โครงการเหล่านี้มักจะให้สิทธิแก่ผู้สมัครและครอบครัวในการอยู่อาศัย ทำงาน และเรียนในประเทศนั้น ๆ

การได้วีซ่าถาวรผ่านการลงทุน (RBI) มักเรียกว่าวีซ่านักลงทุน (Investor Visa) หรือโกลเด้นวีซ่า(Golden Visa) โปรแกรมเหล่านี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติและครอบครัวสามารถมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นได้โดยการลงทุนตามเงื่อนไขที่ประเทศเจ้าภาพกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้สิทธิในการอยู่อาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศนั้นๆ

การลงทุนมักจะอยู่ในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ แต่ส้นทางการได้ วีซ่าถาวร หรือ Residency อาจจะแต่กต่างกันในแต่ละประเทศ

โครงการการลงทุนเพื่อถิ่นที่อยู่ส่วนใหญ่พบในประเทศแถบยุโรป อย่างไรก็ตาม มีบางแห่งที่ตั้งอยู่นอกยุโรป เช่น โครงการวีซ่านักลงทุน EB-5 ของสหรัฐอเมริกา โครงการนี้ให้วีซ่า EB-5 ซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา

ความเป็นมาของโครงการ วีซ่าถาวรผ่านการลงทุน (RBI)

รัฐบาลมักเปิดตัวโครงการ RBI เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศผ่านการลงทุนจากต่างประเทศ เช่นเดียวกับโครงการ CBI
มีตัวเลือกการลงทุนหลายประเภท บางส่วนได้แก่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล การสร้างตำแหน่งงาน และการบริจาคเพื่อการกุศล
ประเภทและจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงการที่เลือก โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการลงทุนของแต่ละประเทศ

ความแตกต่างระหว่างวีซ่าพำนักชั่วคราวและวีซ่าถาวร

RBI อาจจะให้ใบอนุญาติแบบชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

โดยทั่วไปแล้วสิทธิจะเหมือนกันสำหรับทั้งแบบวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าถาวร เพียงแต่แบบวีซ่าชั่วคราว ผู้ลงทุนจะต้องต่ออายุหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับโปรแกรม แต่โดยปกติแล้วใบอนุญาตชั่วคราวจะออกให้เป็นเวลาสองหรือห้าปี

หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ใบอนุญาตสามารถต่ออายุได้นานเท่าไร ก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดของโปรแกรม ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวยังอาจนำไปสู่สถานะผู้อยู่อาศัยถาวรหลังจากช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ของโครงการ วีซ่าถาวรผ่านการลงทุน (RBI)

โปรแกรมการลงทุนเพื่อวีซ่าถาวรสามารถมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับนักลงทุนและครอบครัว อย่างไรก็ตาม แต่ละโปรแกรมจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์จะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ข้อดีบางประการของแผน RBI โดยทั่วไป ได้แก่:

Visa-Free Travel
Access to education

ด้วยใบอนุญาตวีซ่าถาวรในยุโรป คุณสามารถเข้าประเทศอื่นๆ ในเขตเชงเก้นได้ฟรี โดยทั่วไปผู้ถือวีซ่าถาวรของสหภาพยุโรปสามารถอยู่ในประเทศหนึ่งได้เป็นเวลา 90 วันในระยะเวลา 180 วัน

โปรแกรมการลงทุนในประเทศสหภาพยุโรป (EU) ช่วยให้สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงได้ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้สมัครสามารถเข้าถึงระบบศึกษาทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล

Access to healthcare
Tax benefits

ยุโรปเป็นที่ตั้งของการดูแลสุขภาพระดับโลก ในฐานะผู้พักอาศัย คุณมักจะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกับพลเมือง

บางประเทศมีระบบภาษีที่ดีกว่า ซึ่งรวมถึงการที่คุณไม่ต้องเสียภาษีจากรายได้ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน บางโปรแกรมเสนอระบบภาษีพิเศษ เช่น โปรตุเกสโกลเด้นวีซ่า (Portugal Golden Visa) ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีตามเงื่อนไข non-habitual residence ซึ่งอาจส่งผลให้ประหยัดภาษีได้อย่างมาก

ขั้นตอนการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงการ RBI บางโครงการมีตัวเลือกการลงทุนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เส้นทางการลงทุนทั่วไปบางส่วน ได้แก่:

ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ที่สมัครเป็นผู้อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษา

ระยะเวลาที่กระบวนการทั้งหมดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเทศและตัวเลือกการลงทุน

Ready to begin your
residency journey?