เงินลงทุนเริ่มต้น

ระยะเวลา

ผลตอบแทน

$45,000

24 เดือน

Green Card

ทำไมถึงควรลงทุนที่สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา  คือ ประเทศที่ประกอบด้วยรัฐทั้งหมด 50 รัฐ ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ มีขนาดใหญ่เป็นประเทศที่สามของโลก.

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ตลาดทางการเงินที่เจริญเติบโตมากที่สุด และด้วย GDP ที่เกิน 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและอเมริกายังมีตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุด

นอกจากเรื่องความสวยงามและเศรษฐกิจแล้ว สหรัฐอเมริกายังเป็นที่รู้จักในนาม ‘แผ่นดินแห่งโอกาส’ เนื่องจากประเทศนี้มีโอกาสให้แก่ทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จทั้งด้านการงาน และครอบครัว

โปรแกรมการได้ Residency ผ่านการลงทุน USA

EB-3 คือวีซ่าต่างด้าวเพื่อการจ้างงาน 5nvเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการได้ Green Card ที่สามารถให้ชาวต่างชาติได้เป็นผู้พักถาวรมา โดยสามารถอาศัยและทำงานในสหรัฐฯ 

วีซ่า EB-3 มี 3 หมวดหมู่ของงาน skilled workers, professionals และ unskilled workers ผู้ที่อยู่ในหนึ่งในสามหมวดหมู่เหล่านี้อาจมีสิทธิ์ได้รับวีซ่า EB-3

แต่ละหมวดหมู่ถูกกำหนดโดpสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติประเทศสหรัฐ (USCIS) ดังนี้:

What are the Benefits of Residency in the USA?

เป็นเส้นทางที่เงินลงทุนไม่สูง และคุ้มค่าที่จะมีโอกาสได้สัญชาติ

เดินทางแบบไร้วีซ่าในสหรัฐอเมริกา

อาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกา

Green Card สำหรับทั้งครอบครัว

ขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยาก

เส้นทางสู่การได้รับสัญชาติในเวลา 5 ปี​

เรียบรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Residency in the USA​

เงื่อนไขของ USA Residency ​

Live the American Dream

โปรแกรมนี้ไม่มีข้อกำหนดในการลงทุน ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ

ผู้สมัคเพียงชำระเงินรวมทั้งสิ้น $45,000 ซึ่งเป็นราคารวมทั้งหมดสำหรับผู้สมัครหลักและรวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลสำหรับวีซ่าถาวรทั้งหมดไว้แล้ว ผู้สมัครหลักสามารถรวมคู่สมรสและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีเข้าในใบสมัครได้ ด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครเพิ่มเติมท่านละ $3,000 

หากการสมัครไม่สำเร็จ ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าธรรมเนียม  สามารถขอคืนเงินได้ทั้งหมด

หากยังมีคำถามเพิ่มเติม

Key Benefit of Residency in the USA

วีซ่า EB-3 ช่วยให้ท่านได้ Green CArd ของสหรัฐ ซึ่งจะให้สิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรให้กับผู้ถือบัตร

ผู้สมัครสามารถอาศัยและทำงานในสหรัฐโดยมีข้อจำกัดน้อยมาก และยังสามารถไปกลับเข้าออกจากสหรัฐโดยไม่ต้องขอวีซ่า และอาศัยอยู่ในรัฐ ใดๆก็ได้

ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จยังสามารถเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวมาที่สหรัฐได้ เช่น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่แต่งงานที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี

ด้วยข้อกำหนดไม่เข้มงวดเท่ากับวีซ่าพำนักถาวรประเภทอื่น ๆ EB-3 เป็นวีซ่าที่ขึ้นอยู่กับการจ้างงาน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีข้อเสนองานประจำ ซึ่ง THAI CBI สามารถให้คำปรึกษาคุณได้ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บัตรสีเขียวมีอายุการใช้งานนาน ระยะเวลา 10 ปี

FAQ

Q: ใครสามารถสมัคร EB-3 ได้บ้าง?

A: ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- คุณต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิ์สมัครโปรแกรมวีซ่า EB-3
- คุณต้องมีข้อเสนองานจากนายจ้างที่ sponser คุณในสหรัฐ
- คุณต้องตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำในการศึกษาและประสบการณ์สำหรับงานที่คุณกำลังสมัคร
- คุณต้องผ่านการตรวจสุขภาพและการตรวจสอบข้อกล่าวหาทางอาญา

Q: ผู้ลงทุนวีซ่า EB-3 สามารถรวมครอบครัวไปในใบสมัครได้หรือไม่?

A: สามารถสมัครให้สมาชิกในครอบครัวต่อไปนี้:
1. คู่สมรสหรือคู่ครองทางกฎหมาย

2.บุตรที่ยังไม่แต่งงานที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี

Q: วีซ่า EB-3 แต่กต่างกับ EB-5 อย่างไร

A: ทั้งสองโครงการทำให้ท่านได้ วีซ่าถาวร แต่ข้อแตกต่างหลักๆคือ EB-5 คือวีซ่าที่ผู้สมัครลงทุนตามที่รัฐบาลกำหนด แต่ ผู้สมัคร EB-3 จะต้องมีงานประจำที่สหรัญอเมริกา

USA EB-3 Application Process

Months 1-3:
Receive your job offer, then apply for Labor Certificate from the U.S. Department of Labor.
Months 3-12:
Apply for and complete the I-140 form, pay the visa fee and submit DS-260 to start the final process.
Months 12-18:
Interview at the local U.S. Consular office after receiving your invitation letter.
Months 18-24:
Receive Greencard and arrive in the U.S. before the visa expiry date.
Live your Dream:
Start your new job and settle permanently in the U.S.